Reis- en annuleringsverzekering

146158370329cb55815a3172e7fbef697ef7ecd5bf.png

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

Een doorlopende reisverzekering is een verzekering die het hele jaar van kracht is. Bij elke reis die de verzekerde maakt, is er automatisch dekking. De dekking vangt aan op het moment dat de verzekerde met zijn reis begint en eindigt bij thuiskomst. Overigens dient de verzekerde bij een reis in Nederland altijd een boekingsbevestiging te kunnen overhandigen.

DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de annuleringskosten wanneer de reis niet door kan gaan, of vergoedt (een deel van) de reissom bij het afbreken van de vakantie. Er moet uiteraard wel sprake zijn van een gedekt evenement. Dat wil zeggen dat de annulering of afbreking alleen wordt vergoed indien de oorzaak met name in de polisvoorwaarden staat genoemd.