Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Verzekeringsgebied en verzekeringsduur
De verzekering is in geheel europa van kracht voor recreatieve reizen, die ten
hoogste 60 aaneengesloten dagen duren. Naar keuze is tegen een premietoeslag het verzekeringsgebied uit te breiden tot de hele wereld.

Op maat gesneden
Er zijn vele keuzemogelijkheden, zodat een ieder naar eigen behoefte een pakket kan samenstellen!

Men heeft de keuze uit een polis voor
• alleenreizenden (1 persoon)
• echtparen / samenwonenden (2 personen)
• gezinnen (meer dan 2 personen)

Men verzekert het basispakket dat standaard ook de bagagedekking omvat.
Daarnaast kan men naar keuze de verzekering uitbreiden met een (extra)
dekking voor

• de hele wereld;

• geneeskundige kosten;

• ongevallen;

• winter / onderwatersport (standaard niet meeverzekerd);

• aanvullende dekking tot maximaal  €  2.000,–  per verzekerde voor een
   eigen of gehuurde sportuitrusting (maximaal  €  6.000,– voor alle
   verzekerden tezamen); de standaard dekking is € 500,–;

• aanvullende dekking tot maximaal € 2.000,– per verzekerde voor een eigen
   of gehuurde fiets (maximaal € 6.000,– voor alle verzekerden tezamen); de
   standaard dekking is € 450,–;

• € 500,– extra dekking voor geld en cheques; standaard is € 250,– gedekt;

• hulpverlening vervoer;

• annuleringskosten, € 1.500,–  per verzekerde; maximum per polis € 5.000,–;

• tegen premietoeslag is een aanvulling mogelijk
   tot € 2.500,– per verzekerde; maximum per polis € 7.500,–;

   met de garantie-annuleringsdekking tot maximaal het bedrag is gekozen
   bij de annuleringskostendekking;

   met de annuleringsdekking voor een samengestelde reis tot maximaal het
   bedrag dat is gekozen bij de annuleringskostendekking.

Enkele bijzonderheden

• elke verzekerde dient woonachtig te zijn in Nederland;

• schade, die (mede) verband houdt met beroepsbezigheden is niet verzekerd;

• een verzekerde dient in Nederland voor ziektekosten verzekerd te zijn.
  Als dit niet het geval is, kan de rubriek 'geneeskundige kosten', niet worden
  meeverzekerd;

• de polis kent geen eigen risico;

• voor alle verzekerden dienen dezelfde rubrieken verzekerd te worden;

• de verzekerde bedragen en/of maximum vergoedingen gelden per persoon
   per reis, tenzij anders vermeld.

ZAKENREIZEN
Voor personen, die incidenteel voor zaken in het buitenland vertoeven, kan
de doorlopende reisverzekering particulieren worden uitgebreid met
zakenreizen.

Acceptatie  geschiedt uitsluitend, indien de werkzaamheden tijdens de reis
van administratieve, organisatorische, toezichthoudende of soortgelijke aard
zijn.

De dekking is gelijk aan die voor particulieren, zij het dat onder de rubriek
Bagage ook beroepsuitrusting, monstercollecties en - tot € 1.000,- aanvullend
- computers met toebehoren zijn meeverzekerd.