Caravanverzekering

Toercaravan
Caravans, vouwwagens of vouwcaravans voor recreatief gebruik  – waaronder wordt verstaan de caravan met standaarduitrusting, zoals die door fabrikant of importeur is geleverd;

Stacaravan
Een caravan zoals hierboven omschreven die, afgezien van een eventuele winterstalling, gedurende het gehele jaar op één vaste standplaats verblijft;

Aanbouw
De aan het verzekerde object bevestigde of in de directe nabijheid daarvan geplaatste buitenverlichting, antenne en/of zonwering, bordes, en – mits niet van tentdoek vervaardigd – schuurtjes, serres, luifels en toiletvoorzieningen;

Inventaris
De volgende niet tot de standaarduitrusting van de caravan behorende huishoudelijke zaken als bedden- en linnengoed, keukengerei inclusief koelkast, kook- en verwarmingsapparatuur; (tuin)meubilair en (tuin) gereedschap, sanitair, beeld- , geluids- en computerapparatuur;
De inventaris/inboedel kan alleen in combinatie met de caravan zelf verzekerd worden.

Accessoires
Zaken die niet tot de standaarduitrusting van de caravan behoren en die in of aan de caravan kunnen worden toegevoegd zoals voortent, luifel, fietsdrager, gasflessen, reservewiel, caravan-mover etc.;
De accessoires kunnen alleen in combinatie met de caravan zelf verzekerd worden.

Voortent / luifel
Een niet tot de standaarduitrusting van de caravan behorende, van tentdoek vervaardigde (voor)tent of luifel, bestemd voor de bevestiging aan de caravan.
 
Nieuwwaarderegeling caravan
Standaard geldt een nieuwwaarderegeling van 5 jaar;
Naar keuze is de verzekering uit te breiden met een nieuwwaarderegeling tot 10 jaar voor een caravan waarvan de verzekerde de 1e eigenaar is.
 
Verzekerd is schade als gevolg van:
Alle van buiten komende onheilen inclusief een dekking voor materiaal- en constructiefouten (ook door eigen gebrek) met uitzondering van hagel- en neerslagschade;
Naar keuze is de verzekering uit te breiden met een dekking voor hagel- en neerslagschade, inclusief schade als gevolg van water door hagel en storm de caravan binnengedrongen, voor caravans die niet ouder zijn dan 15 jaar.
 
Aansprakelijkheid
Tot € 500.000,- is verzekerd de aansprakelijkheid voor de ontkoppelde caravan, mits de aansprakelijkheid niet op een andere verzekering is gedekt.
 
Waarborgsom
De verzekering schiet ten hoogste € 15.000,- als waarborgsom voor, wanneer die door een buitenlandse overheid wordt geëist om het beslag op een caravan op te heffen of de vrijlating van een verzekerde te bewerkstelligen.
 
Overige dekkingen
Bij een gedekte schade aan de caravan zijn - boven de verzekerde som – verzekerd:
Vervoerskosten of kosten van invoer of vernietiging; in het buitenland ook als de caravan niet is beschadigd, maar het trekkende voertuig door een ongeval of diefstal niet meer kan worden gebruikt. Deze dekking is secundair. Andere voorzieningen, bijvoorbeeld van hulpdiensten, gaan voor;
Bergingskosten, kosten van stalling, bewaking e.d.;
Averij grosse;
Huurkosten voor een vervangend vakantieverblijf tot € 125,- per dag met    een maximum van € 1.250,- per gebeurtenis.
 
Verzekeringsgebied
Voor toercaravans en vouwwagens: Europa en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee gedurende maximaal 6 aaneengesloten maanden
Voor stacaravans:     Nederland, Luxemburg en binnen 100 km van de Nederlandse grens in Duitsland.
 
Indexering
De verzekerde bedragen en de daarop gebaseerde premies worden jaarlijks geïndexeerd met een vaste index van 4%. De indexering is niet van kracht voor de aansprakelijkheidsdekking.
 
Eigen risico
€   50,- per gebeurtenis; afkoop eigen risico mogelijk tegen premietoeslag 4%;
€ 150,- extra eigen risico bij hagel- en neerslagschade.
 
Uitsluitingen
Uitgesloten is o.a. verhuur, permanente bewoning, onvoldoende zorg (bijv. verzuim bevriezing waterleiding te voorkomen of verzuim de verzekerde objecten veilig te stellen bij te verwachten hoog water), bestuurder trekkende voertuig geen rijbewijs of onder invloed van alcoholhoudende drank, molest, onware opgave.